Wprowadzone przez fresh

Harmonogram projektu*

Listopad 2016 – marzec 2017 : rekrutacja;

Marzec – maj 2017 : zdalna praca przygotowawcza w krajach uczestniczących, wymiana pomysłów on-line: zebranie materiałów do prezentacji i finałowej wystawy w Polsce;

Kwiecień – maj 2017 : przygotowanie prezentacji, wystaw dorobku kulturowego krajów i artystycznego uczelni;

12 – 22 maja 2017 : uczestnictwo w warsztatach we Wrocławiu;

16 maja 2017 : konferencja prasowa;

17 maja 2017 : wernisaż wystaw prezentujących dorobek uczelni;

21 maja 2017 : prezentacja efektów warsztatów i publiczna debata o roli rowerów w miastach;

Maj – sierpień 2017 : działania podsumowujące projekt i zapewniające jego kontynuację – zamykanie formalności, relacje fotograficzne, wystawy poprojektowe w krajach partnerskich, kontynuacja współpracy za pomocą Internetu.

*Harmonogram może jeszcze ulec zmianie.